Vitajte na AgroFotoHR.blog.cz...Admin Cacik...Moje Foto môžte tiež vidieť na AgroFarmNet.sk /Fotografi/Cacik/Zoznam a možte kukať moje foto

Květen 2011


Deň Poľa Očová 2011

30. května 2011 v 7:00 | cacik |  Oznamy

D E Ň P O Ľ A

zameraný na krmoviny, mimoprodukčné
a krajinotvorné využitie trvalých trávnych porastov (TTP) spojený so seminárom

OČOVÁ
02. jún 2011
PROGRAM (štvrtok, 02. júna 2011)
(Lokalita: Pole pri letisku - smer Očová - Zolná)

09.00 Seminár (Lokalita: Kultúrny dom Očová):
- Obhospodarovanie trávnych porastov ako podpora ochrany pred povodňami
- Agroenvironmentálne obhospodarovanie trávnych porastov zamerané na ochranu
biotopov
- Revitalizácia nevyužívaných trávnych porastov
- Trávna fytomasa ako alternatívny zdroj energie

11.00 Otvorenie výstavy a predvádzania
- príhovory zástupcov MPaRV SR a SPPK
-organizačné pokyny, predstavenie zúčastnených firiem

11.15 Predvádzanie techniky podľa jednotlivých skupín strojov
- stroje na kosenie krmovín
- stroje na obracanie a zhrabovanie krmovín
- stroje na zber krmovín z riadkov
- zberacie rezačky
- zberacie vozy
- zberacie lisy
- Komunálna technika na úprau obecných plôch a starostlivosť o krajinu
- Stroje na zber a konzervovanie krmovín
- Stroje na likvidáciu náletov a obnovu TTP

14.00 Predpoklad ukončenia predvádzania, ťah cien pre návštevníkov


Senáž

26. května 2011 v 13:48 | cacik |  FOTO ADMINA V ROKU 2011